Werk je bij een gemeente?

In Nederland is het tekort aan huurwoningen voor mensen met een middeninkomen een groot maatschappelijk probleem. Het leidt er toe dat mensen met een inkomen van 1 tot 1,5 keer modaal geen huis meer kunnen huren. Zij kunnen namelijk niet terecht bij de woningcorporaties omdat ze daarvoor te veel verdienen, maar kunnen ook geen commerciële huurwoning betalen omdat die te duur zijn. Het gevolg is dat deze mensen de stad uit worden uitgedreven.

De bouw van middenhuurwoningen is echter essentieel om een gedeelde stad te voorkomen. Daarom biedt Hart voor Huren een oplossing waarmee op een nieuwe manier de bouw van middenhuurwoningen wordt versneld. Deze oplossing bestaat uit de unieke combinatie van de onderstaande elementen:

  • Verhuur vanuit een fonds zonder winstmaximalisatie door samen te werken met maatschappelijk betrokken beleggers en banken.
  • Minimaliseren van de overhead en verlaging exploitatiekosten waardoor de huren lager zijn.
  • Minimaliseren van de totale woonlasten in plaats van alleen richten op lage huren.
  • Scheefhuurders van woningcorporaties kunnen voorrang krijgen, zodat er sociale huurwoningen vrijkomen.
  • Bij de toewijzing van woningen vindt er een inkomenstoets plaats, zodat de woningen alleen worden verhuurd aan mensen uit de doelgroep.
  • Afspraken maken met de gemeente over de woning, de grondprijs en de verhuurtermijn, zodat de gemeente zelf bepaalt hoe lang de woning in het middensegment wordt verhuurd.
  • 100% transparantie voor de gemeente en de plaatselijke corporatie.

Met deze aanpak maken we het mogelijk dat we de bouw van middenhuurwoningen echt versnellen en we een ongedeelde stad voorkomen. Zodat mensen kunnen wonen in een huurhuis dat bij hun inkomen past, er sociale huurwoningen vrijkomen voor de mensen die ze echt nodig hebben én gemeenten zeker weten dat de huurwoningen lang in dit segment verhuurd blijven.

Werk je bij een gemeente en wil je ook dat er meer middenhuurwoningen worden verhuurd in jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.

CONTACT